Development of a Two Tiered Test for Determining Differentiation in Conceptual Structure related to “Floating- Sinking, Buoyancy and Pressure” Concepts

Authors

  • Çiğdem ŞAHİN
  • Salih ÇEPNİ

Keywords:

Two Tiered Test, Misconception, Floating, Sinking, Buoyancy, Pressure

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 8. sınıf “yüzme, batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili kavramsal yapılardaki farklılaşmayı belirlemek için iki aşamalı bir test geliştirmektir. İki aşamalı Kavramsal Yapılardaki Farklılaşmayı Belirleme Testi (KYFBT) geliştirilirken Treagust ve Chandrasegaran (2007) tarafından önerilen metot esas alınmıştır. Araştırmanın örneklemi Giresun‟da iki farklı ilköğretim okulunun 78, 8. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. KYFBT‟nin kasam geçerliğinin sağlanması için uzman görüşleri alınmıştır. KYFBT‟nin güvenirlik Cronbach Alpha katsayısı 0.8137 olarak hesaplanmıştır. KYFBT‟nin yapı geçerliliği için de üniteyle ilgili öğretimin yapıldığı ve öğretimin yapılmadığı bağımsız örneklemlerden elde edilen veriler mann whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Üniteyle ilgili öğretimin yapıldığı grup lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış iki aşamalı KYFBT geliştirilmiştir. Benzer şekilde farklı üniteler için de öğrencilerin kavramsal yapılarının belirlenmesi amacıyla iki aşamalı testler geliştirilebilir.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-03-15

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>