EDİTÖRDEN

Authors

  • Salih ÇEPNİ Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa-TÜRKİYE

Abstract

Türk Fen Eğitimi Dergisinin saygıdeğer okuyucuları,
Türk Fen Eğitimi Dergisinin 9. cildinin 4. sayı olan Aralık sayısını yayımlamaktan büyük
mutluluk duymaktayız. Bu sayıda farklı araştırma konularıyla ilgili 11 makale bulunmaktadır.
İbrahim DELEN ve Teoman KESERCIOĞLU How Middle School Students’ Science Process Skills Affected by Turkey’s National Curriculum Change? isimli çalışma ile fen ve teknoloji dersi öğretim programının ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini nasıl etkilediğini ele almışlardır.
Murat BURSAL Perceived Peer Support and Personal Science Teaching Efficacy Beliefs of Preservice Elementary Teachers isimli çalışmada 112 öğretmen adayının fen öğretim özyeterlilikleri ile akran desteği alma düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Stephen J.M. MDACHI Giving Thought to Students’ Alternative Conceptions in Stereochemistry: One Teacher’s Basis for Pedagogical Content Knowledge Improvement isimli çalışma ile öğretmenlerin alan eğitimi bilgileri kapsamında sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etmeyi konu alan bir çalışma yürütmüştür.
Karolina CZERWIEC ve Marta KOPAŃSKA-KOGUT Research On Sex Education At Different Levels Of Education Curricular, Social And Ethical Contexts isimli çalışma ile Polonya’da son 50 yılda biyoloji eğitiminde yer alan cinsellik konusunun öğretimindeki yaklaşımlar ve bu yaklaşımlardaki değişimler ele alınmıştır.
Burak FEYZİOĞLU, Barış DEMİRDAĞ, Murat AKYILDIZ ve Eralp ALTUN Kimya Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Algıları Ölçeği Geliştirilmesi isimli çalışma ile yenilenen ortaöğretim kimya ders programı dikkate alınarak laboratuvar uygulamalarının amaçları, laboratuvarın etkililiği ve kimya dersinin planlanması açısından öğretmenlerin algılarını belirleyen geçerli, güvenilir ve güncel bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamışlardır.
Gonca HARMAN ve Aytekin ÇÖKELEZ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Beyin Temelli Öğrenme İle İlgili Bilgilerinin İncelenmesi isimli çalışma ile fen bilgisi öğretmen adaylarının beyin temelli öğrenme ile ilgili bilgilerinin incelenmiştir.
Burcu KILIÇ ve Özden TEZEL İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılık Düzeylerinin Belirlenmesi isimli çalışmada 912 sekizinci sınıf öğrencisinin bilimsel yaratıcılık düzeylerini tespit etmeye çalışmışlardır.
Ayşe KOÇ ve Uğur BÖYÜK Basit Malzemelerle Yapılan Deneylerin Fene Yönelik Tutuma Etkisi isimli çalışmada ilköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde basit malzemelerle yapılan deneylerin öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisini incelemişlerdir.
Zeki ARSAL İlköğretim Programlarında Küresel Isınma Kazanımları ve Hedef Niteliklerine Göre Değerlendirilmesi isimli çalışmada İlköğretim Hayat Bilgisi ve Fen ve Teknoloji dersi programlarındaki küresel ısınma ile ilgili kazanımları belirlemiş ve onları hedef niteliklerine göre değerlendirmiştir.
Yılmaz SAĞLAM, Sedat KANADLI ve Muhammet UŞAK Bağlamın Öğrencilerin
Kavram İmajları Üzerine Etkisi isimli çalışmada bağlamın öğrencilerin sahip oldukları
kavramları kullanma şekli üzerine etkisini incelemişlerdir.
Mehmet BİLGİ ve Musa ŞAHİN Elementlerde Aktiflik Kavramının Öğretilmesinde
Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Kullanılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi isimli
çalışmada aktiflik kavramının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretimin etkililiğini
geleneksel kimya öğretim yöntemi ile karşılaştırarak incelemişlerdir.
İyi Okumalar!

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2012-12-15

Issue

Section

Editorial

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>