Proje Destekli Kimya Laboratuvarı Uygulamalarının Bazı Bilişsel ve Duyuşsal Alan Bileşenlerine Etkisi

Authors

  • İnci MORGİL
  • Hatice GÜNGÖR SEYHAN
  • Nilgün SEÇKEN

Keywords:

Proje Destekli Kimya Laboratuvarı Uygulamaları, Kimyaya Karşı Tutum, Kimya Laboratuvarına Karşı Tutum, Kaygı Oryantasyonu, Bilimsel İşlem Becerisi

Abstract

Proje çalışmalarının temel amacı, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarına yardım etmek ve başkalarıyla işbirliği içinde çalışmaya güdülemektir. Proje çalışmalarında olduğu gibi işbirlikli bir ortamın sağlandığı laboratuvar ortamında öğrenciler, ilk elden somut yaşantılar geçirirler ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunurlar. Öğrencilerin gözlem yapma, düşünme, fikir üretme ve yorum yapma gibi yeteneklerinin gelişmesine de katkıda bulunur. Bu amaçtan hareketle yakın bir gelecekte kimya öğretmeni olacak 14 takımın oluşturduğu 38 öğretmen adayı ile on dört adet proje destekli kimya deneyi uygulamaları yapılmıştır. Proje destekli kimya deneylerinin hazırlanmasındaki tüm basamaklar video kamera ile filme alınmış ve süreç sonunda araştırma yöneticisi tüm gösterimleri öğretmen adaylarıyla tartışmıştır. Uygulamalar sonunda öğretmen adaylarının bazı bilişsel ve duyuşsal alan bileşenlerinde oluşabilecek değişiklikleri saptama amacıyla kimyaya karşı tutum, kimya laboratuvarına karşı tutum, öğretmen adaylarının kaygıları ve bilimsel işlem becerileri uygulamalardan önce ön test, uygulamalardan sonra son test olarak ölçülmüştür. Bunlara ilave olarak laboratuvar fiziksel koşullarını değerlendiren laboratuvar güçlük anketi uygulanmış ve aynı ö ğretmen adaylarının değinilen uygulamaları yaptıkları dersin final performansı ölçülen diğer değişkenlerle birlikte değerlendirilmeye alınmıştır. Sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde uygulamalardan sonra öğretmen adaylarının kimyaya ve kimya laboratuvarına karşı tutumlarının, bilimsel işlem becerilerinin arttığı ve buna karşın kaygılarının azaldığı saptanmıştır. Öğretmen adaylarının laboratuvar güçlük anketine verdikleri yanıtlar; ICT (Bilgi İşlem Teknolojisi) uygulamalarında çeşitli kaynaklarda gözlemledikleri koşulların uygulamaları gerçekleştirdikleri laboratuvar ortamında bulunmadığını ortaya koymuştur.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-04-15

Issue

Section

Articles