Volume: 11 Issue: 4 (2014): Journal of Turkish Science Education

					View Volume: 11 Issue: 4 (2014): Journal of Turkish Science Education
Published: 15.12.2014

Full Issue

Articles

 • The effectiveness of blended E- learning forum in planning for science ınstruction

  Yahya M. Abu Jahjouh
  3-16
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • The effect of different methods of cooperative learning model on academic achievement in physics

  Nilüfer Okur Akçay, Kemal Doymuş
  17-30
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • A comparative study of the subjects on ecosystem, biological diversity and environmental problems in Turkish science curriculum with the ınternational curricula

  Elif Özata Yücel, Muhlis Özkan
  31-46
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • Disiplinler arası yaklaşıma dayalı çevre eğitiminin öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarına ve davranışlarına etkisi

  Mustafa Hamalosmanoğlu, Esra Güven
  47-62
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • 9. sınıf Kimya, Fizik, Biyoloji ders kitaplarının bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması

  Ayşe Zeynep Şen, Canan Nakiboğlu
  63-80
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • Hücre zarından madde geçişi ile ilgili kavram yanılgılarının tahmin-gözlem-açıklama yöntemiyle belirlenmesi

  Gonca Harman
  81-106
  DOI: https://doi.org/10.36681/