Genel Fizik ve Matematik Derslerindeki Başarı ile Matematiğe Karşı Olan Tutum Arasındaki İlişki

Authors

  • Hatice Güzel Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Keywords:

Fizik, Başarı, Tutum, Eğitim Fakültesi

Abstract

Fizik dersleri, içerik–analiz, senteze dayalı güçlü bir mantığa ve matematiğin temel bilgilerine sahip olmayı gerektirir. Matematik ise, tüm zihinsel etkinlikler için vazgeçilmez bir başlangıç, bilimsel ve teknolojik yenilik ve gelişme için gerekli ortak bir dildir. Ayrıca fiziğin artan bir matematikleşme yönünde gelişmesi, bu derslerin öğretimi arasında gittikçe sıkı bir koordinasyon gerektirir. Bu araştırma, 2001-2002 öğretim yılı bahar döneminde S.Ü. Eğitim Fakültesi’nde, fizik, kimya, bilgisayar, fen bilgisi, sınıf öğretmenliği anabilim dallarında okuyan öğrencilerin genel fizik derslerindeki başarıları ile matematiğe karşı tutumları arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma için bireysel bilgi almaya yönelik maddelerle birlikte toplam 50 maddeden oluşan matematik tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,97’dir. Araştırmaya 101 erkek, 103 kız öğrenci olmak üzere toplam 204 öğrenci katılmıştır. Verilerin analizi t testi, X2 ve varyans analizi ile yapılmıştır. İstatistik analiz sonucunda matematik tutum puanları yüksek olan öğrencilerin fizik ve matematik derslerinde daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermiştir. Kız öğrencilerin tutum puanları erkek öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2004-07-15

Issue

Section

Articles