Fizik Laboratuarı Çalışmalarında “Öğrenme Halkası Modelinin” Öğrenci Başarısına Etkisi

Authors

  • Hasret Nuhoğlu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Keywords:

Öğrenme halkası modeli, fizik laboratuarı tutum ölçeği, fizik laboratuarı

Abstract

Çocukluktan başlayarak gelen fene karşı merak fen konularının öğrencilere etkili bir yöntemle öğretilmesi gereksinimini doğurmuştur. Bu yüzden bu çalışmada, öğrencilere bilimsel bilgiyi günlük hayattaki yaşantısında uygulamasına fırsat vermek ve öğrendiklerini zihninde yapılandırarak daha kalıcı bir öğrenmeye zemin hazırlamak için öğrenme halkası modeli uygulandı. Bu çalışmanın amacı, Öğrenme Halkası Modeli’nin öğretmen adaylarının temel fizik dersi kapsamında yer alan fizik laboratuarı uygulamalarındaki başarılarına ve fizik laboratuarına yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Çalışmada deney ve kontrol gruplu deneysel desen kullanıldı. Deney grubunda öğrenme halkası modeli, kontrol grubunda da geleneksel öğretim yöntemi uygulanarak deneyler yapıldı. Çalışmada kullanılmak üzere araştırmacı tarafından iki farklı ölçme aracı geliştirildi: Fizik Laboratuarı Tutum Ölçeği ile “Elektrik ve Manyetizma” konularını içeren Bilimsel Başarı Testi (BBT). Bu ölçme araçlarından elde edilen veriler, SPSS yardımıyla; betimsel istatistik, bağımlı ve bağımsız t- testi ve Pearson korelasyon analizi ile yorumlandı. Yapılan istatistikî çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının fizik laboratuarına yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulundu. Bilimsel başarı testinde, deneysel çalışma öncesinde kontrol grubu deney grubundan daha başarılı olduğu halde, süreç bitiminde, deney grubunun kontrol grubundan daha başarılı olduğu tespit edildi. Ayrıca, deney grubundaki öğretmen adaylarının fizik laboratuarına yönelik tutum ve “elektrik ve manyetizma” konularını içeren uygulamalardaki başarıları arasında; orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulundu. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler getirildi. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2006-12-15

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1-10 of 93

You may also start an advanced similarity search for this article.