Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanmasının Etkililiğinin Araştırılması

Authors

  • Gökhan Demircioğlu
  • Haluk Özmen KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
  • Hülya Demircioğlu KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi

Keywords:

Kimya öğretimi, bütünleştirici öğrenme kuramı, 5E modeli, materyal geliştirme

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Lise II kimya öğretim programında yer alan “Çözünürlük Dengesine Etki Eden Faktörler” konusunda 5E modeline uygun geliştirilen etkililiklerin uygulanmasının etkililiklerini araştırmaktır. Çalışmaya bir kimya öğretmeni ve 22’si deney grubunda, 24’ü kontrol grubunda olmak üzere toplam 46 lise ikinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu bir araştırma tasarımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, 5E modeline uygun etkinliklerin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin geleneksel yaklaşımın uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinden daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2004-07-15

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1-10 of 89

You may also start an advanced similarity search for this article.