Volume: 10 Issue: 1 (2013): Journal of Turkish Science Education

					View Volume: 10 Issue: 1 (2013): Journal of Turkish Science Education
Published: 15.03.2013

Full Issue

Articles

 • Concept cartoons: What have we learnt?

  Stuart Naylor, Brenda Keogh
  3-11
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • Ninth graders’ spatial ability and working memory capacity (WMC) in relation to their science and mathematics achievement and their gender

  Sulaiman Al-Balushi, Ismail A Al-Battashi
  12-27
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • Effects of demographic and affective characteristics on physics achievement: A structural equation modeling approach*

  Serhat Kocakaya, Selahattin Gönen
  28-43
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • Survey of the science and primary school teachers candidates’ scientific attitudes in terms of multi-variables

  Adem Taşdemir, Tezcan Kartal
  44-55
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • Yüksek lisans yapan öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri ve kazandırılması hakkındaki görüşleri

  Ayşegül Celep, Ahmet Bacanak
  56-78
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • 1926 müfredatına göre yazılan eşya dersleri kitaplarının eğitsel ve görsel tasarım yönünden analizi

  Tuncay Tunç, Fatih Tuğluoğlu
  79-101
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • Harmanlanmış öğrenme yönteminin lise öğrencilerinin biyoloji ve internet öz-yeterlik algılarına etkisi

  İ. Ümit Yapıcı, Hasan Akbayın
  102-117
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • İsviçre ve Türkiye kimya öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması

  Mustafa Ergun
  118-138
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • Fen ve teknoloji eğitiminde teknoloji tabanlı öğrenme: Robotik uygulamaları

  Ayşe Koç, Uğur Böyük
  139-155
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • Çocuk karikatürlerinde maddenin tanecikli yapısı

  Aysun Öztuna Kaplan, Nilda Boyacıoğlu
  156-175
  DOI: https://doi.org/10.36681/
 • Beşinci sınıf öğrencilerinin ses kavramını anlamaları üzerine kavram karikatürlerinin etkisi

  Şengül Atasoy, Ahmet Tekbıyık, Ahmet Gülay
  176-196
  DOI: https://doi.org/10.36681/