Öğretmenlerin 2007 Yılı Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelere Yönelik Algılamaları

Authors

  • M. Diyaddin YAŞAR Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğit. Fakültesi, Kilis-TÜRKİYE
  • Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğit. Fakültesi, Erzurum-TÜRKİYE

Keywords:

Kimya Öğretim Programı, Yapılandırmacı Yaklaşım, Öğretmen Algılamaları, Amaçlanan Öğretim Programı, Türkiye

Abstract

Bu çalışmada, öğretmenlerin kimya öğretim programında öne çıkarılan yapılandırmacılığa dayalı öğeleri algılama düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece amaçlanan kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğeler ile öğretmenler tarafından algılanan kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğeler arasındaki tutarlık belirlenmeye çalışılmıştır. Yorumlayıcı (interpretive) durum çalışması yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmada veriler yarıyapılandırılmış görüşmelerle Erzurum ili merkezinde görev yapan 19 öğretmenle birebir, 4 öğretmen ile de odak grup görüşmesi yapılarak toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak tablolar halinde sunumu yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme kuramı ve buna paralel olarak yapılandırmacılığa dayalı kimya derslerinin ne tür yöntem-tekniklerle işlenmesi ve ne tür araç-gereç ve materyallere öncelik verilmesi ve ölçme değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği hususunda yeterli düzeyde bir algıya sahip olmadıkları görülmüştür. Ancak bazı öğretmenlerin, yapılandırmacı öğrenme ortamı, yapılandırmacı öğretmen ve öğrencilerin görev ve sorumlulukları konusunda bir takım değişikliklerin olduğunu fark etmiş oldukları ve kısmen de olsa algıladıkları belirlenmiştir. Ancak çalışma sonucunda amaçlanan kimya öğretim programı ile öğretmenler tarafından algılanan kimya öğretim programının bir biri ile tam olarak örtüşmediği ve önemli ölçüde uyumsuzlukların olduğu sonucuna varılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-12-15

Issue

Section

Articles