Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçülmesine İlişkin Bir Test Geliştirme Çalışması

Authors

  • Fethiye KARSLI Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Giresun-TÜRKİYE
  • Alipaşa AYAS Bilkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE

Keywords:

Bilimsel Süreç Becerileri, Test Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik

Abstract

Bu çalışmada, fen ve teknoloji dersi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini ölçmeye yönelik, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış çoklu formda bilimsel süreç becerileri testi (BİSBET) geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla ölçülecek davranışın niteliği dikkate alınarak, son zamanlarda program geliştirmeciler tarafından da öngörülen ölçme-değerlendirme tekniklerine uygun, 25’i çoktan seçmeli ve 11’i açık uçlu yapıda olmak üzere toplam 36 maddeden oluşan test geliştirilmiştir. Toplam 197 fen ve teknoloji dersi öğretmen adayına uygulanan testin geçerlik, güvenirlik çalışmaları ve madde analizleri yapılmıştır. Bilimsel süreç becerilerini ölçmeye yönelik geliştirilen testin kapsam geçerliğine kanıt sağlamak için uzman görüşlerine, yapı geçerliğine kanıt sağlamak için ise hipotez testi yöntemine başvurulmuştur. Testin güvenirliği; çoktan seçmeli test maddeleri için iç tutarlılık analizi yöntemi ile açık uçlu test maddeleri için ise iç tutarlılık ve gözlemciler arası tutarlılık yöntemleri ile sağlanmıştır. Testin geçerlik, güvenirlik ve madde analizi sonuçlarına göre BİSBET’in fen ve teknoloji dersi öğretmen adaylarının BSB’lerinin ölçülmesi amacıyla kullanılabilecek, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir test olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-06-15

Issue

Section

Articles