Designing and Evaluation of the Computer Aided Teaching Material about Reproduction of Plants

Authors

  • Hasan KARAL
  • Semra FİŞ ERÜMİT
  • Atilla ÇİMER

Keywords:

Reproduction of Plants, Computer Aided Teaching Material, Material Assessment

Abstract

Bu araştırmanın amacı, onuncu sınıf biyoloji dersindeki, bitkilerde üreme konusu ile ilgili tasarlanan bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) materyalinin, biyoloji öğretmen adayları ve biyoloji yüksek lisans öğrencilerinden alınan görüşler doğrultusunda değerlendirilmesidir. BDÖ materyali, biyoloji öğretmenleri ve alan uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda hazırlanmış ve tasarım süreci boyunca da bu kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. BDÖ materyalinin değerlendirilmesi için yapılan uygulamanın örneklemini KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (OFMAE), Biyoloji Eğitimi 4. ve 5. sınıfta öğrenim gören 49 biyoloji öğretmeni adayı ve 12 biyoloji yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması sonucu bulunan, Eğitim Yazılımı Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Formla hem nicel hem de nitel veriler elde edilmiştir. Bu form, “öğretimsel uygunluk”, “eğitim programına uygunluk”, “görsel yeterlilik” ve “programlama uygunluğu” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Nicel veriler, bu bölümler içindeki 5’li likert ölçeğine sahip, toplam 56 maddeye verilen cevaplardan elde edilmiştir. Nitel veriler ise formun sonunda bulunan 6 açık uçlu soruya verilen yazılı cevaplardan elde edilmiştir. Nicel ve nitel analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre katılımcılar, hazırlanan materyalin biyoloji eğitimi için uygun olduğunu ve öğrencilere faydalı olabileceğini belirtmişlerdir.
Ayrıca katılımcılar, bu tarz materyalleri derslerde kullanmak istediklerini, materyalin öğrencilerin derse dikkatini ve ilgisini çekmede, motivasyonunu artırmada etkili olacağını ve biyoloji dersini sevdireceğini de belirtmişlerdir.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Articles

Published

15.06.2010

How to Cite

KARAL, H., FİŞ ERÜMİT, S., & ÇİMER, A. (2010). Designing and Evaluation of the Computer Aided Teaching Material about Reproduction of Plants. Journal of Turkish Science Education, 7(2), 158-174. https://www.tused.org/index.php/tused/article/view/516

Similar Articles

1-10 of 253

You may also start an advanced similarity search for this article.