Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Tutumlarının Değerlendirilmesi

Authors

  • Erdal TAŞLIDERE Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Burdur –TÜRKİYE
  • Ali ERYILMAZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara–TÜRKİYE

Keywords:

Fizik Eğitimi, Tutum Ölçeği, Fizik Tutum Ölçeği, Basit Elektrik Devreleri

Abstract

Bu çalışmanın amacı, eğitim dili İngilizce olan özel bir okulda öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri konusuna yönelik tutumlarını belirleyen Likert tipi geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek, tutumu cinsiyet faktörüne göre incelemek ve öğrencilerin konuya yönelik tutumlarını değerlendirmektir. Ölçek maddeleri alan taraması ve uzman görüşleri alınarak belirlenmiş olup, çalışmaya 45 soruluk bir taslak ölçek ile başlanmıştır. Ölçek, Ankara ilinin Çankaya ilçesi Balgat semtindeki özel bir okulda öğrenim gören 159 öğrenciye pilot çalışma olarak uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda 24 maddeden oluşan ve beş alt boyutu kapsayan bir ölçek elde edilmiştir. Bu boyutlar, ilgi, önem, ilgi bağlantılı davranış, başarı-motivasyon ve özyeterliktir. Ölçeğin Kaiser–Meyer–Olkin değeri 0,89, Barlett Testi değeri 2264,6 ve Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı 0,93 olarak bulunmuştur. Ölçek daha sonra aynı okuldaki 73 öğrenciye uygulanılarak, elde edilen veriler analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen t-testi, cinsiyetin öğrencilerin tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını, frekans, yüzde ve ortalama değerleri ise öğrencilerin ölçekteki boyutlara yönelik çoğunlukla kararsız tutum sergilediklerini göstermiştir.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-03-15

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1-10 of 85

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)