Observation of Cognitive Structure and Conceptual Changes through Word Associations Tests

Authors

  • Feride ERCAN
  • Ahmet TAŞDERE
  • Nilay ERCAN

Keywords:

Cognitive Structure, Conceptual Change, Misconception, Word Association Test

Abstract

Bu çalışmanın amacı, kelime ilişkilendirme testi kullanarak ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin Güneş sistemi ve uzay konusunda i)bilişsel yapısını ortaya koymak, ii)kavramsal değişim sürecini incelemek, iii)Kavram yanılgılarını tespit etmektir. Araştırma 2007–2008 öğretim yılı bahar döneminde Bolu’da merkeze bağlı bir okulda 7. sınıfta öğrenim gören 31 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından konunun başında ve sonunda ünitede geçen kavramları içeren bir kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. İki haftalık bir eğitim verilmiş ve kelime ilişkilendirme testi aracılığı ile öğrencilerdeki kavram yanılgıları tespit edilerek kavramsal değişim süreci incelenmiştir. Öğrencilerin ön testi ile son testi kıyaslandığında öğretim sonunda öğrencilerin kavramsal değişiminde olumlu yönde değişim olduğu görülmüştür. Ayrıca kelime ilişkilendirme testlerinin de bilişsel yapıyı otaya çıkarmada, kavramsal değişimi tespit etmede ve kavram yanılgılarını belirlemede etkili bir teknik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ayrıntılı şekilde sunulmuş ve bunların ışığında bazı önerilere yer verilmiştir

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2010-06-15

Issue

Section

Articles