Eğitim Fakültelerindeki Fen ve Matematik Öğretim Elemanlarının Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Authors

  • Bilal Güneş Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
  • Çağlar Gülçiçek Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
  • Necati Bağcı Balgat Anadolu Teknik Lisesi Fizik Öğretmeni

Keywords:

Model, modelleme, fen öğretimi, fen ve matematik öğretim elemanı

Abstract

Bu çalışma; eğitim fakültelerindeki fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi ve matematik öğretim elemanlarının, hem fen bilimlerinde, hem de fen bilimleri eğitiminde önemli bir yere sahip olan modellerin ne olduğu, fendeki rolleri, niçin ve nasıl kullanıldıkları hususlarındaki görüşlerini tespit etmeye yöneliktir. Bu amaçla, 2002-2003 öğretim yılında eğitim fakültelerinde görev yapan fen ve matematik öğretim elemanları örneklem olarak seçilmiştir. Örnekleme; 30’u Likert tipi, biri açık uçlu olmak üzere 31 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar model/modelleme kavramlarının fen öğretimi içerisindeki rollerinin ve amaçlarının önemini vurgulamaktadır. Açık uçlu soruya verilen cevaplarda model örneklerinin sınırlı kalması, fen ve matematik öğretim elemanlarının model ve modellemenin doğası ile ilgili olarak bilgi eksikliklerinin olduğunu göstermektedir. Bu eksiklikler özellikle modellerin temsil ettiği nesneyi veya durumu ne derece yansıttığı ve nelerin model olarak nitelendirilebileceği ile ilgilidir. Bu nedenle, öğretim elemanlarının mesleki yaşantılarının vazgeçilmez bir parçası olan bilimsel modellerin doğasını daha yakından tanımaları gereklidir.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2004-07-15

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1-10 of 466

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)