ISSN: 1304-6020

Part A: Journal of Turkish Science Education (TUSED) This Part of Journal is only accept articles written in English.
Part B: Türk Fen Eğitimi Dergisi (TürkFen) Derginin bu bölümü sadece Türkçe yazılmış makaleleri kabul etmektedir.