İlkeler / Makale Yazım Kuralları

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) Makale Yazım Kuralları

Not: İngilizce olarak gönderilecek makaleler için yazı kuralları derginin İngilizce hazırlanmış bölümünde "Notes for Authors" başlığı altında yer almaktadır.

1. Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda üst, alt, sağ boşluk 2,5 cm. ve sol boşluk 3 cm bırakılarak (21x29,7 cm' lik alana) tek satır aralıklı, 12 Punto, Times New Roman (Türkçe) yazı biçimi kullanılarak iki yana yaslı düz metin ve satır sonu heceleme kullanılmadan yazılmalıdır. Her bölümde paragraflar 1cm içe girinti yapılarak başlatılmalıdır. Makaleler 15 sayfadan daha fazla olmamalıdır. Makaleler Windows için Word 6.0 ve sonrası bir sürümde yazılmalıdır.

2. Yazılar "Makale Kaydı" bölümüne kayıt yaptırıldıktan sonra mesaja eklenerek editortused@gmail.com elektronik posta adresine gönderilmelidir.

3. Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe'de pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve İngilizce).

4. Türkçe makaleler için gerekçe, metod, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerini içeren en az 500 kelime veya 4000 karakterden oluşan geniş İngilizce özet hazırlanmalıdır. Geniş ingilizce özet makale yayına kabul edildikten sonra hazırlanmalı ve ayrı bir dosya halinde gönderilmelidir.

5.Yazılar Başlık, Özet (Türkçe), Anahtar Kelimeler, Ana Metin (Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Öneriler ve Kaynaklar) bölümlerini içermelidir. Bölüm başlıkları girinti yapılmadan, paragrafın ilk cümlesi ise 1cm girinti yapılarak yazılmalıdır. Tüm sayfalar (1, 2,...) şeklinde sayfa altı ve ortada yer alacak şekilde numaralandırılmalıdır.

a) Başlık: En fazla 3-12 kelimeden oluşan makalenin başlığı altında yazarların ad-soyadı verilmelidir. Yazarın akademik ünvanı, çalıştığı kurum ve bölümü ise isim bölümünün altına yazmalıdır. Çok gerekli olmadıkça başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Bunun yanında, yazarların yazışma adresi, elektronik posta adresi, fax ve telefon numarası, kaynaklardan sonra yazışma adresi bölümünde (bak. h) belirtilmelidir.

Devam >>>